หนังสือ NATURE HOMES

NATURE HOMES อยู่กับบ้าน อยู่กับธรรมชาติ

baangroup e-shop, Home & Architecture

NATURE HOMES อยู่กับบ้าน อยู่กับธรรมชาติ Nature Homes คือหนังสือที่รวบรวมบ้านที่มีการ ออกแบบบ้าน ให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ บ้านแต่ละหลังเน้นการตกแต่งเรียบง่าย …

คู่มือทำสวน

A Beginner’s Guide to Gardening คู่มือทำสวนฉบับเริ่มต้น

baangroup e-shop, Garden & Design

A Beginner’s Guide to Gardening คู่มือทำสวนฉบับเริ่มต้น การจะมีสวนสักหนึ่งสวน หลายคนมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร วางแปลนให้อะไรอยู่ตรงไหน …

ต้นไม้ในบ้าน

150 ideas แต่งบ้านสวยด้วยต้นไม้ สไตล์ zakka

baangroup e-shop, Garden & Design

150 ideas แต่งบ้านสวยด้วยต้นไม้ สไตล์ zakka ไอเดียปลูก “ต้นไม้ในบ้าน” หนังสือเล่มนี้เกิดจากการซึมซับความงามตามธรรมชาติของพืชพรรณรอบตัวเรา พรรณไม้นานาชนิดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงของตกแต่ง เมื่อนำมาจัดเข้ากับของใช้ต่างๆ …

หนังสือบ้านนี้มีเด็ก

บ้านนี้มีเด็ก

baangroup e-shop, Family & Kids, Home & Architecture

หนังสือบ้านนี้มีเด็ก ตอนที่เริ่มคิดจะทำหนังสือเล่มนี้ เรามุ่งหวังไปที่ประเด็นการนำเสนอไอเดียสำหรับการจัดบ้านเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยและช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด นักเขียนที่เรานึกถึงคือ คุณแอม-ลัญชนา ศาสตร์หนู เพราะเราได้เห็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากการเฝ้าดูและเรียนรู้จากลูกในทุกๆ วันของเธอ เรื่องราวเหล่านั้นเผยให้เห็นถึงความรักความเอาใจใส่ซึ่งเน้นหนักไปที่การพัฒนาให้ลูกของเธอมีจิตใจที่อ่อนโยนและเติบโตตามธรรมชาติ เรามารู้ในภายหลังว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับมนุษยปรัชญาที่เธอศึกษาค้นคว้าตั้งแต่เริ่มมีลูก …

อะควาโปนิกส์

Garden&Farm Vol.8 ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา (Aquaponic)

sewingmania Books, e-shop, Garden & Farm, Plants & Agriculture

ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา (Aquaponic) อะควาโปนิกส์ เป็นการปลูกพืชที่ประยุกต์มาจากการปลูกพืชด้วยน้ำหรือไฮโดรโปนิก ผสมผสานกับการเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ โดยใช้น้ำที่เป็นของเสียจากการเลี้ยงปลามาผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยแบคทีเรียตามธรรมชาติ เปลี่ยนของเสียไปเป็นปุ๋ย ช่วยบำบัดน้ำให้นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีก ผักที่ได้จึงปราศจากสารเคมี ให้ผลดีทั้งกับผู้บริโภคและผู้ปลูกเลี้ยง …

The Best Home

sewingmania Books, e-shop, Home & Architecture

The Best Home รวมบ้านที่คัดสรรจากนิตยสารบ้านและสวน เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 40 ปี โดยบ้านที่คัดสรรมานี้ล้วนมีความโดดเด่นและพิเศษในแง่มุมต่างๆ อาทิ Best …