หนังสือบ้านนี้มีเด็ก

บ้านนี้มีเด็ก

baangroup e-shop, Family & Kids, Home & Architecture

หนังสือบ้านนี้มีเด็ก ตอนที่เริ่มคิดจะทำหนังสือเล่มนี้ เรามุ่งหวังไปที่ประเด็นการนำเสนอไอเดียสำหรับการจัดบ้านเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยและช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด นักเขียนที่เรานึกถึงคือ คุณแอม-ลัญชนา ศาสตร์หนู เพราะเราได้เห็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากการเฝ้าดูและเรียนรู้จากลูกในทุกๆ วันของเธอ เรื่องราวเหล่านั้นเผยให้เห็นถึงความรักความเอาใจใส่ซึ่งเน้นหนักไปที่การพัฒนาให้ลูกของเธอมีจิตใจที่อ่อนโยนและเติบโตตามธรรมชาติ เรามารู้ในภายหลังว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับมนุษยปรัชญาที่เธอศึกษาค้นคว้าตั้งแต่เริ่มมีลูก …

กิจกรรมสำหรับเด็ก

Nature Learn

sewingmania Books, Family & Kids

ห้องเรียนธรรมชาติ นักเขียน/บรรณาธิการ: วรัปศร อัคนียุทธ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-18-1440-3 พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม …