กลับบ้านไปทำเกษตร

Garden & Farm vol. 13 กลับบ้านไปทำเกษตร

admin Garden & Farm

รวมประสบการณ์บนเส้นทางการทำอาชีพเกษตรของคนรุ่นใหม่ กับ 13 เกษตรกรผู้เป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้การกลับบ้านไปทำเกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

ผักสลัด

My Little Farm Vol.8 : ผักสลัดปลูกง่าย

admin e-shop, Garden & Farm

บอกเล่าประสบการณ์การปลูกผักสลัดบนดิน สำหรับรับประทานในครอบครัวและปลูกเป็นอาชีพ ตั้งแต่เทคนิคการปรุงดินด้วยจุลินทรีย์และอินทรียวัตถุต่างๆ โดยไม่ใช้สารเคมี

หนังสือผักงอกและไมโครกรีน

GARDEN & FARM ผักงอกและไมโครกรีน

baangroup e-shop, Garden & Farm

หนังสือผักงอกและไมโครกรีน สำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มต้น ปลูกผักกินเอง เพื่อสุขภาพ “ผักงอกและไมโครกรีน” นับเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากเพาะเลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่น้อย และระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้น อีกทั้งยังปลอดจากสารพิษ …

เศรษฐกิจพอเพียง

Garden & Farm Vol.12 อยู่อย่างเพียงพอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

baangroup e-shop, Garden & Farm

ในยุคนี้คนเมืองหลายคนอยากหนีความวุ่นวาย หันไปทำสวนทำไร่มีวิถีชีวิตที่พอเพียง ด้วยการหาพื้นที่เล็กๆ ปลูกพืชผัก ผลไม้ไว้กินเอง โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมอบให้กับคนไทย …

โรงเรื่อนข้างบ้าน

GARDEN & FARM Vol.10 โรงเรือนข้างบ้าน

baangroup e-shop, Garden & Farm

หนังสือ Garden & Farm Vol. 10 “โรงเรือนข้างบ้าน” ฉบับนี้เกิดขึ้นจากการที่เราเดินทางออกไปถ่ายภาพต้นไม้กันบ่อย ๆและสังเกตเห็นว่านักปลูกเลี้ยงต้นไม้ส่วนใหญ่นิยมทำโรงเรือนไว้เก็บต้นไม้ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นนักเล่นต้นไม้มือสมัครเล่น …

หนังสือกุ้งก้ามแดง

My Little Farm Vol.5 กุ้งก้ามแดง

baangroup e-shop, Garden & Farm, My Little Farm, Plants & Agriculture

 My Little Farm Vol.5 กุ้งก้ามแดง บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ วิธีเลี้ยงกุ้งก้ามแดง จากประสบการณ์เลี้ยงของผู้เขียนและเพื่อนๆ ในวงการเลี้ยงกุ้ง ด้วยเทคนิคง่ายๆ …

ผักสวนครัว

GARDEN & FARM Vol.9 ผักสวนครัว รั้วกินได้

baangroup e-shop, Garden & Farm, My Little Farm, Plants & Agriculture

GARDEN & FARM Vol.9 ผักสวนครัว รั้วกินได้ บอกเล่าเรื่องราวของพืชผักที่นิยมปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตั้งแต่การเลือก พื้นที่ การเพาะเมล็ด …

อะควาโปนิกส์

Garden&Farm Vol.8 ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา (Aquaponic)

sewingmania Books, e-shop, Garden & Farm, Plants & Agriculture

ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา (Aquaponic) อะควาโปนิกส์ เป็นการปลูกพืชที่ประยุกต์มาจากการปลูกพืชด้วยน้ำหรือไฮโดรโปนิก ผสมผสานกับการเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ โดยใช้น้ำที่เป็นของเสียจากการเลี้ยงปลามาผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยแบคทีเรียตามธรรมชาติ เปลี่ยนของเสียไปเป็นปุ๋ย ช่วยบำบัดน้ำให้นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีก ผักที่ได้จึงปราศจากสารเคมี ให้ผลดีทั้งกับผู้บริโภคและผู้ปลูกเลี้ยง …