หนังสือบ้านและสวนฉบับพิเศษ : Modern Tropical Homes

บ้านและสวน MODERN TROPICAL HOMES

baangroup e-shop, Home & Architecture

หนังสือบ้านและสวนฉบับพิเศษ : Modern Tropical Homes รวมการออกแบบบ้านในรูปแบบ Modern Tropical House ที่มีความเหมาะสมกับภูมิอากาศแถบร้อนชื่นในเขตอาเซียน …

หนังสือ 99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน

99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน

baangroup e-shop, Home & Architecture

หนังสือ99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน เล่มนี้จะให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและการบำรุงรักษา โดยนำเสนอเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารประเภทบ้านเป็นหลัก กลุ่มเป้าหมายคือคนทั่วไปที่สนใจเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารหรือกำลังจะสร้างบ้าน หรือกำลังสร้างบ้าน หรือแม้แต่คนที่มีบ้านอยู่แล้ว ก็สามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการดูแลและปรับปรุงบ้านได้เช่นกัน ผู้เขียน …