ตะไคร้

คาหอม/ไคร/จะไคร/เซิดเกรย/หัวสิงไค/Lapine/Lemon Grass ชื่อวิทยาศาสตร์: Cymbopogon citratus (DC.) Stapf วงศ์: Poaceae ประเภท: พืชวงศ์หญ้า …

ไผ่เลี้ยง

ไผ่เชียงไพร/ไผ่สร้างไพร/Hedge Bamboo ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. วงศ์: Poaceae หรือ …

หญ้าหอนเงือก

 นอโพแส ชื่อวิทยาศาสตร์: Lipocarpha Chinensis (Osbeck) Kern วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก …

หญ้านิ้วหนู

หญ้าแฝก/หญ้าเหนียวหนู ชื่อวิทยาศาสตร์: Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก …

หญ้าไข่เหา

 Scandent Panic ชื่อวิทยาศาสตร์: Panicum incomtum Trin. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก …

หญ้าแขม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Phragmites karka (Retz.)Trin. Ex Steud. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก …

ม้าน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Eremochloa ciliaris (L.) Merr. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า …

หญ้าแห้วหมู

หญ้าขนหมู/หญ้ามะนิ่วหมู/หัวแห้วหมู/Nutgrass/Red Nut Sadge/Purple Nut Sedge ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyperus rotundus L. วงศ์: …

หญ้าหางหมาจิ้งจอก

Knotroot Foxtail/Slender Pigeongrass ชื่อวิทยาศาสตร์: Setaria geniculate (Lam.) Beauv. วงศ์: Poaceae …

หญ้าคมบาง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Carex baccans Nees วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: …

กกตุ้มหู

หญ้ากกดอกขาว/หญ้าขนหนู/หญ้าหน่วยฝ้าย/หญ้าแห้วหมูเล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์: Kyliinga nemoralis (J.R. Forst.&G.forst.)Dandy ex Hutch. & Dalziel …