ว่านม้าสีหมอก

บอนใบชมพู/บอนฝรั่ง/บอนสี ชื่อวิทยาศาสตร์: Caladium bicolor  (Aiton) Vent. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุก …

ว่านสบู่เลือดบอน

ว่านเมฆดำ/ว่านสามพันตึง ชื่อวิทยาศาสตร์: Alocasia sp. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: …

ว่านหนุมานนั่งแท่น

ชื่อวิทยาศาสตร์: Alocasia sp. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: สูง …

ว่านแก้วหน้าม้า

บอนนก ชื่อวิทยาศาสตร์: Alocasia denudata Engl. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี …

ว่านขันหมากลาย

ขันหมากชาวเหนือ ชื่อวิทยาศาสตร์: Aglaonema  modestrum  Schott ex Engl. ‘Chiang Mai’ วงศ์: …

ว่านน้ำ

กะส้มชื่น/คาเจี้ยงจี้/ผมผา/สัมชื่น/ฮางคาวน้ำ/ฮางคาวบ้าน/ฮางคาวผา/ทิสีปุตอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)/แปะเชียง(จีน-แต้จิ๋ว)/Myrtle Grass/Sweet Flag ชื่อวิทยาศาสตร์: Acorus calamus L. วงศ์: Acoraceae …

ว่านหอมดำ

ว่านพังพอน/ว่านเศรษฐีมงคล ชื่อวิทยาศาสตร์: Zephyranthes  sp. วงศ์: Amaryllidaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: …

ว่านเศรษฐีพายทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pancratium sp. วงศ์: Amaryllidaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: มีลำต้นใต้ดินแบบหัวหอม …

ว่านกวักแม่ทองใบ

ว่านกวักทองใบ/ว่านกวักใบพาย/ว่านฉัตรทอง/ว่านสิบแสนฉัตรทอง ชื่อวิทยาศาสตร์: Hymenocallis  sp. วงศ์: Amaryllidaceae ประเภท: ไม้เนื้ออ่อน อายุหลายปี ลำต้น: …

ว่านดาบหลวง

ว่านขอนดอก ชื่อวิทยาศาสตร์: Hymenocallis  sp. วงศ์: Amaryllidaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: …

ว่านกวักหงสาไทย

เศรษฐีใบพาย   ชื่อวิทยาศาสตร์: Hymenocallis speciosa (L.f. ex Salisb.) Salisb. วงศ์: …

ว่านรางทอง (ใบด่าง)

รางทอง/ว่านสี่ทิศด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์: Hymenocallis  littoralis  (Jacq.) Salisb. cv. Variegata วงศ์: Amaryllidaceae …