หมากแดง

Lipstick Palm/Raja Palm/Sealing Wax Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyrtostachys renda Blume วงศ์: …

เต่าร้าง

เขื่องหมู่/เต่ารั้ง/เต่าร้างแดง/Fishtail Palm/ Wart Fishtail Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Caryota mitis Lour. วงศ์: …

ตาล

ตาลโตนด/ตาลใหญ่/โหนด/Brab Palm/Fan Plam/Lontar Palm/Palmyra Palm/Toddy Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Borassus flabellifer L. …

จาก

อัตต๊ะ/Atap Palm/Mangrove Palm/Nipa Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Nypa fruticans Wurmb วงศ์: Arecaceae …

ปาล์มฟอกซ์เทล

หางกระรอก/หางหมาจิ้งจอก/หางหมาป่า/Foxtail Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Wodyetia bifurcata Irvine ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง …

ปาล์มสะดือเขียว

Broom Thatch/Thatch Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Thrinax parviflora Sw. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: …

ปาล์มซามูไร

Satake Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Satakentia liukiuensis (Hatusima) H.E.Moore ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: …

สละอินโด

สละบอร์เนียว ชื่อวิทยาศาสตร์: Salacca magnifica J.P.Mogea ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 …

จั๋งแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhapis sp. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: 15 – 20 เซนติเมตร …

จั๋งญี่ปุ่นด่าง

Bamboo Palm/Lady Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhapis excelsa (Thunb.) Henry (Variegated) ประเภท: …