ทองประกายแสด

พวงทองดำ/Golden Spoon/Nance/Savanna Serrette/Wild Craboo/Wild Cherry
ชื่อวิทยาศาสตร์: Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
วงศ์: Malpighiaceae  thongprakaysad
ประเภท: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดเล็ก อายุหลายปี
ลำต้น: ยอดเลื้อยพาดได้ไกล 1-3 เมตร
ใบ: เดี่ยว รูปไข่ ขนาด 4-8 x 7-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนรูปลิ่ม ขอบเรียบ แผ่นใบหนาหยาบสากมือ สีเขียวเข้ม มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ก้านใบยาว 1-2 เซนติเมตร
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะที่ซอกใบและปลายยอด ดอกย่อย 10-30 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ โคนสอบแคบ ปลายย่น เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 2-3 เซนติเมตร ออกดอกเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์
ผล: ไม่ติดผล
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ตอนกิ่ง และปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย