เถาวัลย์เปรียง

เครือเขาหนัง/เถาตาปลา/พานไสน/Hogcreeper/Malay Jewel Vine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Derris scandens (Roxb.) Benth.
วงศ์: Fabaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ อายุหลายปี  thaowanpreang2
ลำต้น: เลื้อยได้ไกลถึง 20 เมตร ปลายกิ่งทอดย้อยลง
ใบ: ประกอบแบบขนนกปลายคี่ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ขนาด 1.5-2.5 x 4-6 เซนติเมตร มี 7-9 ใบย่อย แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบและปลายยอด ช่อยาว 20-30 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมากรูปดอกถั่วสีขาวอมชมพู กลีบดอก 5 กลีบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1-1.5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
ผล: เป็นฝักแบน ขนาด 1-1.5 x 3-8 เซนติเมตร มีหลายเมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง หากอากาศเย็นจะเติบโตได้ดี
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง หรือตัดแยกลำต้นใต้ดินมาปลูก
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อยประดับในพื้นที่กว้างๆ ควรหมั่นตัดแต่งพุ่มให้โปร่งอยู่เสมอ หากพาดพันต้นไม้อื่นอาจทำให้ต้นไม้ใหญ่ชนิดนั้นตายได้ ด้านสมุนไพร เถาใช้ขับปัสสาวะ แก้หวัด หรือนำมาคั่วไฟกินแก้ปวดเมื่อย รากเป็นยาฆ่าแมลง