โนรา

กำลังช้างเผือก/พญาช้างเผือก/สะเลา/แหนปีก/Hiptage
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hiptage benghalensis (L.) Kurz subsp. benghalensis
วงศ์: Malpighiaceae
ประเภท: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดใหญ่ อายุหลายปี
ลำต้น: ยอดเลื้อยได้ไกล 2-4 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก กิ่งเหนียว nora2
ใบ: เดี่ยว รูปไข่ ขนาด 5-8 x 10-15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนมน ขอบใบเป็นคลื่น แผ่นใบหนาและเหนียวคล้ายแผ่นหนังสีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบยาว 1-2 เซนติเมตร
ดอก: ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกย่อย 10-30 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียวปลายแหลมเจือสีชมพู กลีบดอกสีขาวหรือชมพูอ่อน 5 กลีบ โคนสีเหลือง ปลายแตกเป็นครุย มีเกสรเพศผู้ยาว เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3-4 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม ทยอยบาน 3-4 วัน ออกดอกเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์
ผล: เป็นผลแห้งสีน้ำตาล มีปีก 3 อันประกบกัน ปีกอันหนึ่งยาวมาก เมื่อร่วงปลิวไปตามลม
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดจัดถึงรำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย หากตัดแต่งบ่อยมักไม่ค่อยเห็นดอกที่มักออกตามยอด