หญ้างวงช้าง

ผักแพวขาว/หญ้างวงช้างน้อย/หวายงวงช้าง/Indian Heliotrope/Scorpion Weed/Wild Clary ชื่อวิทยาศาสตร์: Heliotropium indicum L. วงศ์: Boraginaceae …

ชมพูพันธุ์ทิพย์

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผลัดใบ สูง8-25 ม. แตกกิ่งก้านมาก ผิวลำต้นสีน้ำตาลขรุขระ