เกล็ดกะโห้

Autograph Tree/Balsam Apple/Pitch Apple/Scotch Attorney ชื่อวิทยาศาสตร์:  Clusia major L. วงศ์: …

แค

แคแดง/แคบ้าน/แคบ้านดอกแดง/Agati Sesbania/August Flower/Flamingo Bill Tree/Swamp Pea/Tiger Tongue/Scarlet Wistaria Tree/Sesban/Vegetable Hummingbird/White …

บานเย็น

Four-o’-clock Flower/Marvel of Peru/False Jalap ชื่อวิทยาศาสตร์: Mirabilis jalapa L. วงศ์: …

ผักเสี้ยนฝรั่ง

Spider Flower/Showy Spider Flower ชื่อวิทยาศาสตร์: Cleome speciosa Raf. วงศ์: Cleomaceae ประเภท: …

พวงแก้วกุดั่น

เครือจางหลวง/จางน้อย/Tropical Clematis   ชื่อวิทยาศาสตร์: Clematis smilacifolia Wall. วงศ์: Ranunculaceae ประเภท: …

แตรสวรรค์

Salmon Angel’s Trumpet   ชื่อวิทยาศาสตร์: Brugmansia versicolor Lagerh. วงศ์: Solanaceae …

ว่านกวักแม่ทองใบ

ว่านกวักทองใบ/ว่านกวักใบพาย/ว่านฉัตรทอง/ว่านสิบแสนฉัตรทอง ชื่อวิทยาศาสตร์: Hymenocallis  sp. วงศ์: Amaryllidaceae ประเภท: ไม้เนื้ออ่อน อายุหลายปี ลำต้น: …

ว่านดาบหลวง

ว่านขอนดอก ชื่อวิทยาศาสตร์: Hymenocallis  sp. วงศ์: Amaryllidaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: …

เถาวัลย์เปรียง

เครือเขาหนัง/เถาตาปลา/พานไสน/Hogcreeper/Malay Jewel Vine ชื่อวิทยาศาสตร์: Derris scandens (Roxb.) Benth. วงศ์: Fabaceae …

สามสิบ

ผักชีช้าง/ผักหนาม/สามร้อยราก ชื่อวิทยาศาสตร์: Asparagus racemosus Willd. วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ …

ถั่วแปบม่วง

ถั่วแปะยี/Egyptian Bean/Hyacinth Bean/Indian Bean/Lablab ชื่อวิทยาศาสตร์: Lablab purpureus (L.) Sweet วงศ์: …

เปลวสุริยัน

Maxican Flame Vine/Orange Glow Vine ชื่อวิทยาศาสตร์: Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera …