ว่านสบู่เหล็ก

ว่านสามพันตึง ชื่อวิทยาศาสตร์: Xanthosoma nigrum (Vell.) Mansf. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุก …

ว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Homalomena  sp. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: สูง …

ว่านเสน่ห์จันทร์ดำ

บอนส้ม/ว่านเต่าเขียด/โหรา/ซอยโบ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์: Homalomena cf. aromatica (Spreng.) Schott วงศ์: Araceae …

ว่านหนุมานนั่งแท่น

ชื่อวิทยาศาสตร์: Alocasia sp. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: สูง …

ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Homalomena rubescens (Roxb.) Kunth วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ความสูง: 30 …

ว่านพัดโบก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Homalomena ‘Emerald Gem’ วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ความสูง: …

ว่านกวักเงินกวักทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaonema cochinchinensis Engl. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี …

กระดาด

กระดาดขาว/กระดาดเขียว/Birah Negeri/Elephant Ear/Giant Alocasia/Giant Elephant Ear/Giant Taro/Greater Alocasia ชื่อวิทยาศาสตร์: Alocasia …