ภัทริน จิตรกร

Pattarin Jittagon-กองบรรณาธิการอาวุโสฝ่ายสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน เป็นคนที่ปล่อยให้ตัวหนังสือมีอิทธิพลต่อตัวเองมาตั้งแต่เด็ก จนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ แม้จะเรียนมาในสายออกแบบ แต่สนใจเรื่องราวของผู้คน ความรู้สึกนึกคิด การใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะวิถีชีวิตแบบประณีตและเป็นธรรมชาติ ตั้งใจผลิตหนังสือที่ให้มุมมองอันหลากหลายในการสร้างบ้านและใช้ชีวิตในบ้าน …