หน้าวัวใบแฉก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium hybrid วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: หน้าวัวกอ …

หน้าวัวใบเพนตาฟิลลัม

 หน้าวัวใบแฉก ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G.Don วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก …

หน้าวัวใบพีดาโตราดิเอตัม

หน้าวัวใบแฉก ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium pedatoradiatum Schott วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี …