Let’s share – Japan #1

บันทึกเรื่องราวสร้างแรงผลักดันที่ทำให้ค่อยๆ เริ่มเปลี่ยนการดำเนินชีวิตบางอย่างของตัวเองจากการไปเที่ยวญี่ปุ่น