เหลืองพิศมร

เหลืองศรีสะเกษ/เอื้องหัวข้าวเหนียว ชื่อวิทยาศาสตร์: Spathoglottis affinis de Vriese ชื่อพ้อง :  Spathoglottis Lobbii …

สร้อยสุวรรณา

สาหร่ายดอกเหลือง/หญ้าสีทอง/เหลืองพิศมร ชื่อวิทยาศาสตร์: Utricularia bifida L. วงศ์: Lentibulariaceae ประเภท: พืชกินแมลงล้มลุกขนาดเล็ก อายุเพียงหนึ่งปี …