ชมพูฮาวาย

แฮ็ปปี้เนส/โพดราเนีย/Pink Trumpet Vine/Port St. John’s Creeper ชื่อวิทยาศาสตร์: Podranea ricasoliana (Tanfoni) …

ศรีตรัง

แคฝอย/Brazilian Rose Wood/Green Ebony/Jacaranda ชื่อวิทยาศาสตร์: Jacaranda obtusifolia Bonpl. วงศ์: Bignoniaceae …

แคแสด

ขามแดง/แคแดง/African Tulip Tree/Fire Bell/Flame of the Forest/Fountain Tree ชื่อวิทยาศาสตร์: Spathodea …

กาซะลองคำ

กากี/แคะเป๊าะ/จางจืด/ปีบทอง/สะเภา/สำเภาหลามต้น/อ้อยช้าง/Tree Jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์: Mayodendron igneum (Kurz) Kurz วงศ์: Bignoniaceae ประเภท: …

น้ำเต้าต้น

น้ำเต้าญี่ปุ่น/Calabush Tree/Wild Calabush ชื่อวิทยาศาสตร์: Crescentia cujete L. วงศ์: Bignoniaceae ประเภท: …

กระเทียมเถา/Garlic Vine

ชื่อวิทยาศาสตร์: Mansoa alliacea (Lam.) A.H.Gentry วงศ์: Bignoniaceae ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่ อายุหลายปี …

พวงแสด

พวงแสดเครือ/พวงแสดเถา/Fire Cracker Vine/Flame Flower/Flame Vine/Orange Trumpet ชื่อวิทยาศาสตร์: Pyrostegia venusta Miers …

มธุรดา

รุ่งอรุณ/Chinese Trumpet Vine ชื่อวิทยาศาสตร์: Campsis grandiflora (Thunb.)K.Schum. วงศ์: Bignoniaceae ประเภท: …

ม่วงมณีรัตน์

บานบุรีสีม่วง/Purple Bignonia ชื่อวิทยาศาสตร์: Saritaea magnifica (Bull.) Dugand วงศ์: Bignoniaceae ประเภท: …

เหลืองปรีดียาธร

ตาเบเหลือง/เหลืองหลวง/Gold tree/Primavera/Silver trumpet tree/Golden bell ชื่อวิทยาศาสตร์: Roseodendron donnell-smithii (Ros.) Miranda …

เหลืองชัชวาล

ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลาง อายุหลายปี เลื้อยได้ไกล 3-5 ม. มีมือพันออกที่ข้อ ปลายแยกเป็น 3 แฉกคล้ายเล็บแมว