กาซะลองคำ

กากี/แคะเป๊าะ/จางจืด/ปีบทอง/สะเภา/สำเภาหลามต้น/อ้อยช้าง/Tree Jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์: Mayodendron igneum (Kurz) Kurz วงศ์: Bignoniaceae ประเภท: …

กาสะลองคำ/Tree jasmine

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบสูง 6-15เมตร เรือนยอดรูปไข่แคบโปร่ง ลำต้นโปร่งตรง เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา หรือน้ำตาลเข้ม