ปลากัด: นักสู้แห่งแดนสยาม

ปลากัดสยาม (The Siamese Fighting Fish) หรือ เบ็ตต้า (Betta) เป็นปลาสีสันสวยงามที่เรามักเห็นว่ายอย่างโดดเดี่ยวในขวดซึ่งครั้งหนึ่งเคยใส่เหล้าหรือแจกันที่ตั้งไว้ในบ้านหรือสำนักงาน ….พื้นที่เล็กๆ …