ภัทรสิริ อภิชิต

Pattarasiri Apichit-บรรณาธิการฝ่ายสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน

“คนทำหนังสือ” ผู้ไม่เคยใฝ่ฝันจะเป็นนักเขียน แต่เมื่อจับพลัดจับผลูมาเขียน จึงพบว่าเหมาะกับจริตที่ชอบแสดงความคิดเห็นของเธออย่างยิ่ง เลือกเรียนอินทีเรีย เพราะชอบจัดบ้าน ชอบสถาปัตยกรรม และมีความสุขที่ได้เห็นสิ่งสวยงาม สนใจการใช้ชีวิตและการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยสองมือ ไม่ว่าจะเป็น เย็บปักผ้า ทำอาหาร ชงเครื่องดื่ม ทำเครื่องจักสาน ฯลฯ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ความคิดได้หยุดนิ่งและเป็นการให้รางวัลกับตัวเอง มักได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวชีวิตของผู้คน และมีความสุขทุกครั้งที่ได้สัมผัสกระดาษหรือหนังสือที่ทำขึ้นอย่างประณีต