ภัทริน จิตรกร

Pattarin Jittagon-กองบรรณาธิการอาวุโสฝ่ายสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน

เป็นคนที่ปล่อยให้ตัวหนังสือมีอิทธิพลต่อตัวเองมาตั้งแต่เด็ก จนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ แม้จะเรียนมาในสายออกแบบ แต่สนใจเรื่องราวของผู้คน ความรู้สึกนึกคิด การใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะวิถีชีวิตแบบประณีตและเป็นธรรมชาติ ตั้งใจผลิตหนังสือที่ให้มุมมองอันหลากหลายในการสร้างบ้านและใช้ชีวิตในบ้าน อยากให้คนอ่านตกแต่งบ้านด้วยการรับรู้ในความเป็นตัวตนของตัวเอง มากกว่าการทำตามกระแส พร้อมกับปลุกปั่นให้ผู้คนเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ความสุขในตอนนี้คือการได้ทำหนังสือ อ่านหนังสือ และได้วิ่งเล่นกับเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่ง