sewingmania

เป็นชื่อที่ใช้ในการแปลหนังสือ

เริ่มอาชีพคนทำหนังสือด้วยการเป็นนักข่าวประจำกองบรรณาธิการวารสารบ้านและสวน เขียนข่าวและบทความอสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ สารคดี ต่อมาจึงย้ายมาประจำกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์บ้านและสวน ผลิตหนังสือ ตกแต่งบ้านและปกิณกะ ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการและแปลหนังสือ DIY ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดเย็บ โดยเฉพาะตัดเย็บเสื้อผ้า และงานแพตช์เวิร์คควิลต์