ศูนย์รวม” สวนเมืองร้อน ” ไอเดียสวนเมืองร้อน พรรณไม้สวนเมืองร้อน

หน้าวัวใบคิวเบนส์

หน้าวัวใบคิวบา ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium cubense Engl. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: เจริญเป็นพุ่มใหญ่ถึง 2 เมตร ใบ: ใบรูปใบหอกกลับถึงรูปรี กว้าง 30 – 50 เซนติเมตร ยาว 20 – 80 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบย่นเป็นคลื่น เห็นเส้นใบชัดเจน สีเขียวเหลือบเงิน แผ่นใบหนาแข็ง ก้านใบเป็นเหลี่ยมแข็งหนา ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้าง 4 – 7 เซนติเมตร ยาว 10 – 20 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมและบิดม้วน ปลีดอกยาว 8 – 20 เซนติเมตร สีขาวครีม ก้านช่อดอกกลม ยาว […]

หน้าวัวใบครีนาตัม

หน้าวัวใบคลื่น ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium crenatum (L.) Kunth วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: เจริญเป็นพุ่มใหญ่ถึง 2 เมตร ใบ: ใบรูปใบหอกกลับ กว้าง 25 – 30 เซนติเมตร ยาว 0.40 – 1 เมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบย่นเป็นคลื่น เห็นเส้นใบชัดเจน สีเขียวเหลือบเงิน แผ่นใบหนาแข็ง ก้านใบเป็นเหลี่ยมแข็งหนา ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้าง 4 – 7 เซนติเมตร ยาว 10 – 20 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม บิดและลู่ลง สีม่วงแดง ปลีดอกยาว 12 – 20 เซนติเมตร […]

หน้าวัวใบคราสซิเนอร์เวียม

หน้าวัวใบผักกาด ชื่อวิทยาศาสตร์:  Anthurium crassinervium (Jacq.) Schott วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: เจริญเป็นกอ เมื่อโตเต็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 2 เมตร ใบ: ใบรูปไข่กลับแกมรูปรี กว้าง 25 – 35 เซนติเมตร ยาว 0.80 – 1.20 เมตรปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบย่นเป็นคลื่น เห็นเส้นใบชัดเจน ก้านใบเป็นเหลี่ยมและมีร่อง ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก ยาว 10 – 12 เซนติเมตร สีเขียวอมแดงเรื่อ ปลายเรียวแหลม ปลีดอกสีม่วงเรื่อ ยาว 15 – 30 เซนติเมตร ก้านช่อดอกกลม ยาว 30 – 40 เซนติเมตร สีเขียว […]

หน้าวัวใบคอร์รูกาตัม

หน้าวัวใบย่น ชื่อวิทยาศาสตร์:  Anthurium corrugatum Sodiro วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: ลำต้นสั้น เจริญเป็นพุ่ม ทรงพุ่ม: กว้าง 50 – 80 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปหัวใจปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ใบอ่อนมีสีแดงเรื่อ หลังใบสีขาวอมเขียวอ่อน แผ่นใบย่นตามแนวเส้นใบย่อย ก้านใบเป็นเหลี่ยม ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร มีสีแดงเรื่อและมีขนอ่อนปกคลุม ดอก: จานรองดอกรูปใบหอก กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ปลีดอกยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ห้อยโค้งลง สีเขียวอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: กาบมะพร้าวสับ น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: […]

เล่าเรื่องสไตล์สวน: Tropical garden

สวนทรอปิคัลหรือสวนเมืองร้อน หมายถึง สวนในเขตอากาศร้อนชื้น มีลักษณะเฉพาะอยู่ที่ชนิดของพรรณไม้ที่ปลูกในสวน ซึ่งเต็มไปด้วยพืชพรรณในเขตร้อนชื้น ภาพรวมจึงเน้นโทนสีเขียวของไม้ใบเป็นหลัก แม้จะมีพรรณไม้ผลัดใบ ไม้ด่าง ไม้ใบหลากสี หรือไม้ที่ให้ดอกสีสดใสแซมอยู่บ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างจุดเด่นให้สวนเขียวๆ และสร้างเสน่ห์ที่น่าหลงใหลให้กับสวนเมืองร้อนได้ไม่น้อย สวนกลิ่นอายไทย “ บรรยากาศ สวนใช้สอย และความเชื่อ” ในอดีต คนไทยใช้ชีวิตอยู่ริมน้ำ บ้านเรือนส่วนใหญ่จึงสร้างแบบยกพื้น มีใต้ถุนสูง เพื่อป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูน้ำหลาก สวนส่วนใหญ่มักเป็นไม้ผล เพื่อใช้ประโยชน์หรือปลูกตามความเชื่อบ้าง ส่วนไม้ประดับก็มักจะเป็นไม้ดัด หรือไม้กระถางที่วางไว้บนชานบ้าน เมื่อเวลาผ่านไป สวนจึงพัฒนาขึ้นพร้อมๆ กับรูปแบบของบ้านที่เป็นแบบไทยประยุกต์ เริ่มต่อเติมและใช้งานพื้นที่ใต้ถุนบ้านเป็นห้องต่างๆ สวนไม้ดัดไม้กระถางบนเรือนชานจึงเริ่มลดบทบาทลง ความนิยมในการจัดสวนเพื่อเป็นอาหารตามีมากขึ้น สวนกลิ่นอายไทย จึงมักนำของใช้ในอดีต เช่น โอ่งมังกร โอ่งดินเผา ล้อเกวียน ครกหิน ฯลฯ มาประดับประดาในสวน ใช้พรรณไม้ต้นสูง อย่างหมากสง เป็นแนวรั้ว เพื่อพรางสายตาจากภายนอก รวมถึงมีพรรณไม้ให้ร่มเงา เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับมุมนั่งเล่นในสวน สวนบาหลี “ ความเชื่อ ศรัทธา และความงาม ” เป็นสวนที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ […]

เล่าเรื่องสไตล์สวน: Tropical garden

สวนทรอปิคัลหรือสวนเมืองร้อน หมายถึง สวนในเขตอากาศร้อนชื้น มีลักษณะเฉพาะอยู่ที่ชนิดของพรรณไม้ที่ปลูกในสวน ซึ่งเต็มไปด้วยพืชพรรณในเขตร้อนชื้น ภาพรวมจึงเน้นโทนสีเขียวของไม้ใบเป็นหลัก แม้จะมีพรรณไม้ผลัดใบ ไม้ด่าง ไม้ใบหลากสี หรือไม้ที่ให้ดอกสีสดใสแซมอยู่บ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างจุดเด่นให้สวนเขียวๆ และสร้างเสน่ห์ที่น่าหลงใหลให้กับสวนเมืองร้อนได้ไม่น้อย สวนกลิ่นอายไทย “ บรรยากาศ สวนใช้สอย และความเชื่อ” ในอดีต คนไทยใช้ชีวิตอยู่ริมน้ำ บ้านเรือนส่วนใหญ่จึงสร้างแบบยกพื้น มีใต้ถุนสูง เพื่อป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูน้ำหลาก สวนส่วนใหญ่มักเป็นไม้ผล เพื่อใช้ประโยชน์หรือปลูกตามความเชื่อบ้าง ส่วนไม้ประดับก็มักจะเป็นไม้ดัด หรือไม้กระถางที่วางไว้บนชานบ้าน เมื่อเวลาผ่านไป สวนจึงพัฒนาขึ้นพร้อมๆ กับรูปแบบของบ้านที่เป็นแบบไทยประยุกต์ เริ่มต่อเติมและใช้งานพื้นที่ใต้ถุนบ้านเป็นห้องต่างๆ สวนไม้ดัดไม้กระถางบนเรือนชานจึงเริ่มลดบทบาทลง ความนิยมในการจัดสวนเพื่อเป็นอาหารตามีมากขึ้น สวนกลิ่นอายไทย จึงมักนำของใช้ในอดีต เช่น โอ่งมังกร โอ่งดินเผา ล้อเกวียน ครกหิน ฯลฯ มาประดับประดาในสวน ใช้พรรณไม้ต้นสูง อย่างหมากสง เป็นแนวรั้ว เพื่อพรางสายตาจากภายนอก รวมถึงมีพรรณไม้ให้ร่มเงา เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับมุมนั่งเล่นในสวน สวนบาหลี “ ความเชื่อ ศรัทธา และความงาม ” เป็นสวนที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ […]

รวม 5 สวนหลากสไตล์ ช่วยคลายร้อน

เต็มอิ่ม จุใจกับสวนสวยๆ ที่เว็บไซต์บ้านและสวนได้คัดและรวบรวมมาให้ชม ใน 5 สวนหลากสไตล์ ไปดูกันเลย

ผักหนามใบยักษ์

Gallan, Giant Swamp Taro, Swamp Taro ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyrtosperma merkusii (Hassk.) Schott วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ริมน้ำ ความสูง: ประมาณ 1.70 เมตร ลำต้น: เจริญเป็นกอ ใบ: แผ่นใบใหญ่ถึง 50 เซนติเมตร ใบเดี่ยว รูปหัวใจ แผ่นใบหนา สีเขียวเข้ม ขนาดใหญ่ ปลายใบสอบโค้ง หูใบทั้งสองข้างโค้งมน ปลายแหลมคล้ายหยดน้ำ โคนใบโค้งเว้าลึก เห็นเส้นใบชัดเจน ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 60 – 150 เซนติเมตร ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 30-60 ซม. แสงแดด: ครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ:เหมาะกับสวนสไตล์ทรอปิคัล หรือสวนเมืองร้อน

ศรีสยาม

เต่าร้างหนูใบติด/Hooker’s Sugar Palm/Hooker’s Fishtail Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga hookeriana (Becc.) Whitm. ชื่อพ้อง Didymosperma caudata ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 2 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร กอแน่นทึบ ใบ: มีจำนวนมาก ใบรูปขนนก แต่ไม่แตกเป็นใบย่อย ทางใบยาว 80 เซนติเมตร ปลายใบหยัก เว้าตื้นคล้ายครีบปลา สีเขียวเข้มเป็นมัน ใต้ใบมีนวลสีขาวเด่นชัด ช่อดอก:ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ น้ำ: ปานกลาง ความชื้นในอากาศสูง แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – […]

เปาโรตีส

Everglades Palm, Paurotis Palm, Silver Saw Palmetto ชื่อวิทยาศาสตร์: Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H.Wendl. ex Becc.) ประเภท: ปาล์ม ทรงพุ่ม: แตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร แต่ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร มีแผ่นใยคลุมและทางใบแห้งติดแน่น ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกเกือบถึงสะดือ แผ่นใบกางเกือบครึ่งวงกลม กว้าง 80 เซนติเมตร  ใต้ใบมีนวลสีขาว ก้านใบยาว 1 เมตร และมีหนามที่ขอบก้าน ดอก: ดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อระหว่างกาบใบ ยาว 1.20 เมตร ผล: กลม ขนาด 1.2 […]

เฟินเงิน/Spider Fern

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pteris ensiformis Burm.f. ‘Evergemiensis’ วงศ์: Pteridaceae ประเภท: เฟินดิน ทรงพุ่มเล็ก ความสูง: 20 – 40 เซนติเมตร ใบ: ประกอบแบบขนนก 1 – 2 ชั้น ยาว 15 – 30 เซนติเมตร ขอบใบย่อยหยักเว้า แต่ไม่ถึงเส้นกลางใบ แผ่นใบสีเขียวอมสีเงินและมีแถบสีขาวเหลือบเงินยาวตลอดเส้นกลางใบ ใบสร้างสปอร์เป็นใบประกอบ แผ่นใบแคบ เรียวเล็กห่องุ้มลง ใต้ใบมีอับสปอร์สีน้ำตาลจำนวนมาก ดิน/วัสดุปลูก: ร่วนโปร่ง เช่น กาบมะพร้าวสับและรากเฟินชายผ้าสีดา แสงแดด: ครึ่งวันเช้าถึงรำไร น้ำ: ปานกลาง ความชื้นในอากาศสูง ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์และแยกกอ การใชเงานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกประดับในที่ร่มชื้น จะให้บรรยากาศของสวนเมืองร้อนได้ดีเมื่อนำมาใช้จัดสวนแนวตั้ง ควรปลูกให้อยู่ระดับกลางของสวนที่ไม่แฉะมากนัก ใต้ร่มเงาของพืชชนิดอื่น

Shabby Chic Garden สวนแสนเก๋ของคนช่างเก็บ

คุณผู้อ่านเคยสงสัยกันไหมครับว่า สวนของนักออกแบบจัดสวนหรือคนทำหนังสือสวนจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร วันนี้ผมมีคำตอบให้ครับคุณนุ่น-อิศรา แพงสี

สีสันของป่าเขตร้อน

สวนเดิมมีแค่สนามหญ้าโล่งๆ รู้สึกว่าเป็นภาระต้องคอยตัดหญ้าจึงบอกผู้ออกแบบว่า ไม่เอาหญ้า โรยกรวดไปเลยก็ได้ ชอบต้นไม้ที่ดูร่มรื่นก็เลยซื้อต้นใหญ่ แต่ว่าไม่ชอบเห็นค้ำยันต้นไม้ ผู้ออกแบบจึงเสนอให้ใช้สะลิงแทน ส่วนตัวก็ชอบมาก

สวนสวย Tropical Roof Garden ร่มรื่นบนดาดฟ้า

          ตกดึกของคืนหนึ่งช่วงปลายเดือนตุลาคมเมื่อสองปีที่แล้ว ขณะที่หลายคนกำลังนอนหลับอย่างมีความสุข แต่สองนักออกแบบจัดสวนคุณวรวุฒิ แก้วสุข และ อาจารย์พิศาล ตันสิน ยังต้องทำงานแข่งกับเวลา ทั้งการเตรียมจัดสวนแนวตั้งสไตล์อังกฤษซึ่งเป็นสวนโชว์ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2008 และการเตรียมสวนแนวตั้งขนาดเล็กไปจัดเป็นฉากหลังของรายการเล่าข่าวตอนเช้าเพื่อโปรโมตงานด้วย           ถัดมาไม่กี่ชั่วโมง คุณเล็ก – นิภา แสงสุริยะฉัตร ก็เปิดโทรทัศน์ชมรายการอัพเดตข่าวสารเหมือนเช่นทุกวัน แต่สิ่งที่เรียกความสนใจจากเธอในเช้าวันนั้นกลับเป็นฉากของรายการที่เต็มไปด้วยต้นไม้ ผนังมอสส์ และดอกไม้หลากสีสัน เหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของสวนสวยบนดาดฟ้า แห่งนี้ที่คุณผู้อ่านกำลังจะได้ชมกันครับ คอนเซ็ปต์สวน คุณเล็ก : “เห็นงานออกแบบสวนของอาจารย์จากรายการ ‘เรื่องเล่าเช้านี้’ชอบเลยค่ะ ก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อน แต่ตอนนั้นตั้งใจไปหาและพูดคุยกับผู้ออกแบบในงานบ้านและสวนแฟร์เลย ปรากฏว่าพอไปถึงงานแล้วอาจารย์และคุณวุฒิไม่อยู่ กลับไปพักผ่อน ก็เลยไปเก็บไอเดียจากสวนโชว์ที่จัดในงานนี้ ตัดสินใจแล้วว่าชอบสวนแบบนี้แหละ จากนั้นก็มาติดต่อพูดคุยกันที่บ้านในภายหลัง” อาจารย์พิศาล : “คุณเล็กต้องการสวนป่าเล็กๆ พอได้พูดคุยกันแล้วก็ตีโจทย์เป็นมุมพักผ่อนที่มีความร่มรื่น แต่สิ่งที่ยากสำหรับงานนี้คือ หน้างานอยู่บนดาดฟ้าของอาคารชุดซึ่งมีที่แคบ จึงจัดเป็นสวนแนวตั้งและทำมุมบ่อปลาเล็กๆ” ต้นไม้ในสวน อาจารย์พิศาล : “เนื่องจากบนดาดฟ้ามีแดดและลมแรง ต้นไม้ที่เลือกใช้ก็ต้องมีลักษณะนิสัยเหมาะกับพื้นที่ตรงนี้ อย่างชนิดที่ชอบแสงก็เช่น […]

keyboard_arrow_up